Wie zijn wij

Energiecoöperatie Groenkracht Groenlo U.A. is ontstaan uit een burgerinitiatief met als doel een energieneutraal Groenlo te bevorderen. Zonder winstoogmerk en op vrijwillige basis.

De coöperatie is opgericht op 11 januari 2016. Samen met lokale ondernemers, overheid en organisaties wordt gewerkt aan een fossielvrij Groenlo.

Het begin

In 2014 nam Grollenaar Paul Wallerbos het initiatief bij “ideeënwerkplaats” BS22, om informatie- en discussieavonden te organiseren over het thema “Energietransitie”, oftewel de overgang van vervuilende fossiele brandstoffen neer schone en lokaal opgewekte groene energie. Samen met diverse inwoners, de AGEM (Achterhoekse Groene Energie Maatschappij), de gemeente Oost Gelre en lokale ondernemers als Solar Sell, Tenten Solar, Nulwoning, De Witte – Van der Heijden Architecten en de Rouwmaatgroep, werden vervolgend enige kansvolle projecten in kaart gebracht.

Nadat in Zieuwent een succesvol zonnedakproject van start was gegaan, werd eind 2015 besloten om ook in Groenlo een zogeheten Postcoderoos Project te realiseren. Daarbij kunnen inwoners die zelf geen plaats hebben voor zonnepanelen en in aangrenzende postcodes van Groenlo (7141) wonen, toch profiteren van alle voordelen van zonne-energie. Het idee voor de Energiecoöperatie Groenkracht Groenlo was geboren

Van links naar rechts de Grolse oprichters van Groenkracht: Maria Porskamp, Paul Wallerbos en Anke Sitter.

De eerste jaren 

In 2016 werden op twee daken in Groenlo (Rouwmaat/Kringloop en Gebr. Klein Gunnewiek) in totaal 750 zonnepanelen gerealiseerd, waarvan ruim 50 inwoners in en rondom Groenlo profiteren.

2018-2019

Nog eens 350 panelen werden begin 2018 geplaatst op het dak van scholengemeenschap Marianum.

2020

Een 4e en 5e dak zijn gerealiseerd met samen 552 panelen. Tevens wil Groenkracht een extra bijdrage leveren aan een beter milieu door een project te starten voor elektrische deelauto’s. We zitten nu in de voorbereidings- en verkenningsfase. Eenieder die hierin een bijdrage wil leveren is van harte welkom ( zie contactgegevens)

2021-2022

Start elektrische deelauto's.

450 panelen op de grond in de wijk Oldenhuis en 144 panelen op een dak. 

De toekomst.

We willen een energieneutraal Groenlo bespoedigen, samen met inwoners en lokale ondernemers en instanties. Daarbij is ons streven om alle energie die in Groenlo wordt verbruikt, ook in Groenlo duurzaam op te wekken. Zo denken wij de groene economie en de leefbaarheid in Groenlo een flinke impuls te geven.

Onze gegevens

Coöperatie Groenkracht Groenlo U.A.

Bestuur

Voorzitter: Wil van Lith         

Penningmeester: Redmer Bakker

Secretaris: Gerard Kamp

Bestuursleden: Martin Wijgerink, Frans Baack, Mieke de Jong

Adres

Hobbemastraat 3, 7141 XD Groenlo

Mail-adres: info@groenkracht-groenlo.nl

Mail-adres deelauto's: deelauto@groenkracht-groenlo.nl

 

Rekeniningnummer: Regiobank   NL07 RBRB 0929 8240 59

KvK nummer: 65047788