Samen planten we 1 miljoen bomen in Gelderland.

Wie helpt Paul Wallerbos?

ARNHEM - De provincie Gelderland wil de komende tien jaar een miljoen bomen
planten, maar die komen niet in het bos. De bomen moeten in dorpen, steden, langs wegen en in de openbare ruimte komen.
Daarnaast wil de provincie 1700 hectare nieuw bos aanleggen. Dat staat allemaal in een bomenplan van de provincie, daarvoor wordt in de komende tien jaar 78 miljoen euro gereserveerd.

Met het plan wil de provincie 'het tij keren'. Gelderse bossen hebben te lijden onder droogte en de stikstofdepositie. "Dat betekent dat de bossen bestand en weerbaar moeten zijn tegen het veranderend klimaat met weersextremen als hoosbuien en extreme droogte en hitte", aldus de provincie.
Ook worden agrariërs aangemoedigd om meer gebruik te maken van bomen in de landbouw. Dat zorgt volgens de Wageningen Universiteit voor een vruchtbaardere bodem.
Paul wil dit project voor Groenlo graag oppakken, maar hij kan het niet alleen. Wie helpt hem? Info@groenkracht-groenlo.nl

Iedereen is welkom, ook mensen buiten Groenkracht.