Statutenwijziging

De algemene ledenvergadering heeft op 26 maart 2024 unaniem ingestemd met de voorgenomen statutenwijziging. De akte is op 30 april 2024 bij de notaris gepasseerd. Een afschrift van deze statutenwijziging is terug te vinden onder Downloads.

ENERGIE OPWEKKEN

DEELAUTO’S GAON

Bij voldoende belangstelling start Groenkracht een nieuw zonnedak.

  • Dit project is bedoeld om kleine investeerders te laten meehelpen aan en meeprofiteren van de energietransitie in hun eigen omgeving.
  • Wij verwachten voor uw investering een terugverdientijd van 7,5 jaar. Na 15 jaar is dat een verdubbeling van de aankoopwaarde.

Als het project doorgaat volgt er uitgebreide informatie. In het kort vind u hier informatie over dit project.

Wanneer u zich opgeeft zetten we u op de lijst met belangstellenden. Wanneer er voldoende belangstelling is gaan we een volgend dak zoeken. Graag willen we dan wat gegevens die u kunt invullen op dit formulier.  

 

Naoberwind

 

€ 5000 opstartbudget voor Naoberwind van Groenkracht

 

Groenkracht Groenlo wekt energie op met zonnepanelen verdeeld over verschillende locaties. Daar worden mooie resultaten mee behaald, waar niet alleen de deelnemers van profiteren. Een deel van de winst wordt ingezet voor maatschappelijke doelen die bij de doelstellingen passen. Tijdens de laatste ALV werd al gedacht aan een toen nog heel pril idee rond windmolens bestemd voor zoekgebied K.

De gemeenten Berkelland en Oost Gelre zijn druk bezig met het opstellen van beleid dat bedoeld is om windmolens in zoekgebied K (tussen Lievelde, Zieuwent, Beltrum en Groenlo) mogelijk te maken. Áls de gemeenten besluiten dat die windmolens er kunnen komen, dan moeten omwonenden het zelf en met elkaar doen! Daarom is in 2023 na diverse bijeenkomsten in de Duif de coöperatie Naoberwind opgericht, met als doel een plan op te stellen waarmee het voor burgers uit het zoekgebied en uit Oost Gelre en Berkelland mogelijk wordt om de regie in eigen hand te houden. Met een goed plan hebben ze maximale invloed en profiteren ze zelf van de opbrengst.

Net als met zonnepanelen kan ook met windmolens duurzame energie opgewekt worden. Hoewel Groenkracht zelf niet actief bijdraagt aan windenergie, steunt zij de gedachte van lokaal belang achter dit initiatief wel. Daarom werd op 8 februari 2024 een cheque van € 5000,- uitgereikt aan voorzitter van Naoberwind Barend Wassink door Mieke de Jong namens Groenkracht. Met deze bijdrage kan Naoberwind zich richten op het ontwikkelen van plannen die het belang van omwonenden voorop stelt.

Kijk voor meer informatie over (nieuwe) projecten van Groenkracht Groenlo op www.groenkracht-groenlo.nl en voor meer informatie over coöperatie Naoberwind u.a. op www.naoberwind.nl

 

Fotograaf: Gerard Kamp

 

Groenkracht Groenlo doneert € 500 aan Schoon Oost Gelre

Op zaterdag 28 oktober gingen de vrijwilligers van Schoon Oost Gelre weer op pad om onze gemeente een stukje schoner te maken. Voor ze aan de slag gingen, mochten Carla en Bennie namens Schoon Oost Gelre een cheque in ontvangst nemen van Ingo Wassink namens Groenkracht.

Groenkracht Groenlo heeft momenteel op 7 locaties in totaal 2256 zonnepanelen liggen. Bij voldoende belangstelling wordt een volgend project voor gezamenlijke energieopwekking gestart. Van de verdiensten van deze projecten gaat 80% naar de leden en 20% in een pot voor algemene doelen in Groenlo en omgeving die passen bij de doelstellingen van Groenkracht. Schoon Oost Gelre kwam in aanmerking voor een bijdrage hieruit. Eens in de drie weken ruimt een groep vrijwilligers zwerfafval op, deze keer rond De Bron in Groenlo. De gemeente steunt dit initiatief met hulpmiddelen, maar de groep kon nog jasjes gebruiken. Groenkracht kon een bijdrage van € 500,- doen dankzij de mooie resultaten in 2022. Zo kunnen de vrijwilligers weer goed zichtbaar en herkenbaar op pad!

Ergert u zich ook aan zwerfafval? Wilt u Schoon Oost Gelre helpen? Dat kan elke drie weken, maar misschien sluit u liever alleen in de eigen omgeving aan; dat kan ook. Meld u aan bij schoonoostgelre@gmail.com

 

Fotograaf: Wil van Lith

Groenkracht Groenlo doneert € 5000 aan Scouting Groenlo als bijdrage aan duurzame nieuwbouw

Op zaterdag 16 september was er een feestelijk moment bij Scouting Groenlo! Weer een stapje dichter bij een nieuw, duurzaam gebouw.

Groenkracht heeft op 7 verschillende plekken in Groenlo in totaal 2256 zonnepanelen liggen. Die zorgen voor gezamenlijke energieopwekking. Groenkracht heeft over 2022 mooie resultaten behaald; er waren veel zonuren en de prijzen van energie waren hoog. Dat was in dit geval gunstig. Maar het was niet de bedoeling dat het verdiende geld op de rekening bleef staan. Een deel wordt uitgekeerd aan maatschappelijke doelen die passen bij de doelstellingen van Groenkracht. Tijdens de ALV werd al gelijk aan steun voor Scouting Groenlo gedacht.

Scouting is bezig met nieuwbouwplannen omdat er meer ruimte nodig is voor de activiteiten. Ook het verlies van opslagruimte door brand vorig jaar speelt daarbij mee. De plannen gaan uit van duurzame ruimte in de vestingwal, die daarvoor uitgebreid wordt. Mike Ruikers en Jeroen Geessink hebben de plannen voor Wil van Lith, Eric van Aken en Mieke de Jong toegelicht tijdens een rondleiding.

Het aanbieden van zonnepanelen voor energieopwekking ligt op de prachtige scoutinglocatie naast de gracht niet erg voor de hand. Maar Groenkracht draagt graag bij aan een duurzaam gebouw. Daarom werd op zaterdag 16 september een cheque van € 5000,- euro uitgereikt aan Jan Hartman (St. Ludgergroep). De jongste scouts, de bevers, staken daar graag hun dikke duim voor op!

 

 

Voor de Groenkracht-leden van EnergieVanOns.

 

In maart jl. heeft u van het secretariaat van Groenkracht een ledenverklaring gekregen in verband met de postcoderoosregeling. Bij sommige leden blijkt EnergieVanOns de verrekening al opgenomen te hebben in de jaarafrekening; u kunt dat terugvinden in de specificatie. Maar dat is goed zoeken tussen alle getallen. Het kan ook in de aanhef staan, zoals op de foto (geel).

Is dit bij u het geval? Dan krijgt u niet apart nog geld terug.

Tiny Meijnen uit Lichtenvoorde met een deelauto naar de bridgeclub.

De bijna 74 jarige Tiny Meijnen uit Lichtenvoorde gaat iedere woensdag middag met een elektrische deelauto naar haar bridgeclub in Aalten.

 

Tiny: Sinds een jaar heb ik last van mijn linker voet en werd het rijden met de schakelauto van mijn man steeds moeilijker, was eigenlijk niet meer te doen!

Toen ik las over de elektrische deelauto in Lichtenvoorde raakte ik meteen enthousiast.

 

Het rijdt heerlijk rustig en ik hoef helemaal niet te schakelen. Ik hoef ook de lichten niet aan te zetten, of de auto op de handrem te zetten, alles is automatisch.

 

Voor mij is mijn onafhankelijkheid en mijn vrijheid heel erg belangrijk.

Het omgaan met de DEELAUTO app op mijn telefoon was nog wel even een dingetje maar dankzij de uitstekende begeleiding vanuit Groenkracht Groenlo was dat leed snel geleden.

 

Als het weer straks weer wat beter is ga ik ook af en toe met de deelauto op bezoek naar mijn zus in Winterswijk, aldus Tiny.

Groenkracht Groenlo is een in 2016 door vrijwilligers opgerichte
energiecoöperatie. Het streeft naar een energieneutraal Groenlo
op een laagdrempelige, makkelijke manier.
Om energieneutraal te worden wekken we in onze visie lokaal en
met elkaar jouw energie op zonder dat onze mooie omgeving
wordt aangetast en verbruiken we met elkaar zo min mogelijk van
deze energie.
Opwekken doen we met zonnepanelen. Deze leggen we op daken die door Grolse ondernemers beschikbaar worden gesteld.
Door gunstige regelingen maak je als deelnemer een heel goed
rendement van jouw ingelegde geld. Je koopt panelen in de vorm
van certificaten en plukt daar 15 jaar lang de vruchten van.
De opgewekte stroom verkopen we.
Daarnaast proberen we het verbruik van stroom zo groen mogelijk te maken. Zo werkt Groenkracht mee aan de introductie van elektrische deelauto's. Vanaf februari 2021 rijden er drie in Groenlo. 
Verder organiseren wij op gezette tijden voorlichtingsdagen waar
informatie gegeven wordt hoe een woonhuis energiezuinig te maken.


Onze gerealiseerde projecten en resultaten.

Ons eerste project kwam gereed in november 2016. 750 panelen (en ook 750 certificaten). 252 op het dak van Kringloop Aktief en 498 op het dak van Gebroeders Klein Gunnewiek autodemontage.

Onze eerste 5 daken vielen onder de subsidieregeling verlaagd tarief. bij deze regeling wordt de energiebelasting die is betaald over de verbruikte stroom teruggegeven bij deelname aan zo'n gezamenlijk zonnedak.

 

Door productie boven verwachting en door zonnige jaren leverden deze installaties ongeveer de volgende belastingteruggaaf op per certificaat:

2017: € 30

2018: € 35

2019: € 31

2020: € 31

2021: € 28

2022: € 12

2023: € 39

Naast teruggaaf van de energiebelasting op stroom zijn er ook opbrengsten geweest door de verkoop van de geproduceerde stroom. In 2022 was de belasting op stroom sterk verlaagd en daarmee ook het bedrag van de teruggaaf. Dat werd ruimschoots gecompenseerd door de hoge opbrengsten van de verkoop van stroom.

Hier ziet u hoe de productie van het huidige jaar zich verhoudt tot voorgaande jaren.

Ons tweede project kwam gereed in mei 2018. 365 panelen (385 certificaten) op het dak van Marianum Groenlo

Door productie boven verwachting en door zonnige jaren leverde deze installatie ongeveer de volgende belastingteruggaaf op per certificaat:

2019: € 37

2020: € 34

2021: € 29

2022: € 13

2023: € 40

Ons derde project kwam gereed in juli 2020.  552 panelen (650 certificaten). 336 panelen op het dak van Bruggeman Hartebroekseweg 76 en 216 op het dak van Groot Kormelink Hartebroekseweg 72A.

De daken aan de Hartebroekseweg leverden de volgende belastingteruggaaf per certificaat:

2021: € 27

2022: € 12

2023: € 38

Het vierde project betreft een zonnepark op de grond in de nieuwe wijk Oldenhuis. In feite is het project niet door ons opgezet maar door de projectontwikkelaar samen met de gemeente. Aan Groenkracht is gevraagd het beheer onder haar hoede te nemen zodat er niet direct een Vereniging Van Eigenaren nodig is. Het park is in gebruik genomen op 2 mei 2022. 450 panelen. 575 certificaten.

Dit is voor Groenkracht het eerste project dat niet onder de regeling verlaagd tarief valt (teruggaaf energiebelasting). Deze regeling is vervangen door de SCE, de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking. De essentie van deze regeling is dat de subsidiegever geld bijlegt tot een voor 15 jaar vooraf vastgelegd garantiebedrag per kWh zolang de productie van duurzame energie meer kost dan opbrengt.

Het vooraf vastgestelde garantiebedrag per kWh voor Oldenhuis is 9,6 eurocent per kWh.

Ons vijfde project ging in productie op 28 september 2022. 144 panelen. 230 certificaten op het dak van een boerenschuur op het erf van de familie Berendsen aan de Revendijk 3. Ook dit project valt onder de SCE regeling. Het vooraf vastgestelde garantiebedrag per kWh voor Revendijk is 14,6 eurocent per kWh.