Bij voldoende belangstelling start Groenkracht een nieuw zonnedak.

  • Dit project is bedoeld om kleine investeerders te laten meehelpen aan en meeprofiteren van de energietransitie in hun eigen omgeving.
  • Wij verwachten voor uw investering een terugverdientijd van 7,5 jaar. Na 15 jaar is dat een verdubbeling van de aankoopwaarde.

Als het project doorgaat volgt er uitgebreide informatie. In het kort vind u hier informatie over dit project.

Wanneer u zich opgeeft zetten we u op de lijst met belangstellenden. Wanneer er voldoende belangstelling is gaan we een volgend dak zoeken. Graag willen we dan wat gegevens die u kunt invullen op dit formulier.  

Hoe het werkt

 


Stroom produceren

De opgewekte stroom wordt door Groenkracht verkocht. Van de opbrengst worden de kosten betaald die nodig zijn om de coöperatie goed te laten draaien. Van de winst die na aftrek van de kosten overblijft gaat 1/5 deel naar de algemene reserve. Over dit  1/5e deel neemt de Algemene ledenvergadering een beslissing. Het 4/5e deel wordt uitgekeerd aan de leden.

Lidmaatschap
Voor het lidmaatschap van Groenkracht betalen leden een jaarlijkse contributie van € 25,00.


Beleggen buiten AFM-toezicht
Onze projecten hebben een vrijstelling van prospectusplicht. Een vrijstelling betekent dat deze investeringsaanbieding niet is verzegeld met een AFM-keuring. De gedachte achter de vrijstelling is dat de AFM begrip heeft voor het feit dat voor relatief kleine aanbiedingen het prospectustraject onnodig tijdrovend en duur zou kunnen zijn.


De eerste projecten zijn gestart eind 2016. Tot nu toe kunnen we de verwachting dat de inleg in een jaar of 7 a 8 wordt terugverdiend waarmaken. We leveren ook een mooie bijdrage aan de energietransitie. En daarnaast blijft er ook nog geld over om in Groenlo en omgeving te besteden aan groene doelen waarover onze leden mee besluiten.