Voor algemene vragen kunt u terecht bij onze brochure .

 

Staat uw vraag er hieronder niet bij: neem gerust contact met ons op, wij leggen het graag uit!

 

Vragen

Hoeveel zonnepanelen heeft Groenkracht geplaatst?

We hebben in totaal ongeveer 2256 zonnepanelen gelegd op verschillende bedrijfsdaken in Groenlo, waaronder het Kringloop Aktief dak van de firma Rouwmaat,  een dak van de Gebr. Klein Gunnewiek autodemontage, het dak van scholengemeenschap Marianum en daken van Bruggeman en Groot Kormelink aan de Hartebroekseweg, op een perceel grond in de wijk Oldenhuis en op een dak van de familie Berendsen aan de Revendijk.

 

Wie kunnen er meedoen?

Eigenaren van woningen en huurders die binnen het postcodegebied (postcoderoos geheten) van dit project wonen. Ondernemers kunnen ook mee doen (onder voorwaarden).

 

Welke voordelen heeft het meedoen voor de deelnemers?

De zonnepanelen worden ergens anders gelegd dan op uw dak. Het aanzicht van uw huis blijft dus intact. U heeft dan ook geen omkijken naar het onderhoud en de verzekering van de zonne-installatie. Nog belangrijker is dat de overheid voor 15 jaar een aantrekkelijke vergoeding per kWh garandeert.

 

Welke voordelen heeft het voor de gemeenschap?

Wij verkopen de stroom. Na aftrek van de kosten resteert er een winst. 80% daarvan gaat naar de leden. 20% daarvan komt ten goede aan door de leden gekozen doelen in Groenlo en omgeving als die doelen passen bij de doelstellingen van Groenkracht.

We krijgen van Agem/Streekenergie voor hun leden ieder jaar een zogenaamde maatschappelijke bijdrage. Dat geld gaat naar de coöperatie en wordt gebruikt vanuit het postcoderoosproject. De leden bepalen waar dit geld aan wordt uitgegeven. 

 

Wat kosten de panelen?

De prijs is afhankelijk van het project. Reken op een bedrag van 200 euro per certificaat. 1 certificaat staat gelijk aan gemiddeld 250 kWh stroomopbrengst in het eerste productiejaar. Een certificaat is dus niet gelijk aan één paneel.

 

Hoeveel levert 1 certificaat in kWh op?

Een certificaat levert het eerste jaar gemiddeld 250 kWh op. In de loop der jaren loopt de productie geleidelijk iets terug. De productie zal gedurende de 15 jaar van de regeling gemiddeld zeker 235 kWh per jaar zijn. De leverancier geeft een garantie voor een minimum opbrengst.

 

Wat is de terugverdientijd van 1 paneel?

Onze berekeningen laten zien dat in grofweg 7 tot 9 jaar de investering is terugverdiend. Bij de hoge energieprijzen van 2022 wordt dat veel sneller.

 

Is de postcoderegeling gunstiger dan zelf zonnepanelen op mijn dak plaatsen?

Over het algemeen kun je zeggen dat de postcoderoosregeling gunstiger uitvalt. Vooral omdat ons project 20% subsidie ontvangt van de provincie en de opbrengst is gegarandeerd, terwijl de salderingsregeling voor panelen op eigen daken vanaf 2025 wordt versoberd. Maar indien u een uitermate geschikt dak heeft en gebruik maakt van de (lagere) gemeentesubsidie kan e.e.a. ook gunstig uitvallen.

 

Moet ik overstappen naar Agem/Streekenergie?

Dat hoeft niet, maar:
– Agem/Streekenergie is voor Groenkracht een zeer waardevolle kennispartner bij het tot stand brengen van een postcoderoos zonnepanelen installatie. Daarvan profiteert u als deelnemer en dat mag best beloond worden

- Agem/Streekenergie faciliteert Groenkracht bij het opstellen van de jaarlijkse ledenverklaringen die nodig zijn om via de energieleverancier de energiebelasting terug te vragen voor deelnemers aan de oude pcroos regeling.

- niet elke energiemaatschappij wil voor u de energiebelastingsteruggave (kostenloos) regelen. Zij zijn dat niet wettelijk verplicht. Agem/Streekenergie doet dit wel. Informeer dus altijd of uw energieleverancier dit voor u regelt; dit geldt voor de postcoderoos projecten van 2020 en eerder
– Agem heeft onze voorkeur want de coöperatie krijgt dan 15 jaar lang een maatschappelijke bijdrage van Agem; en daar heeft u als lid ook weer voordeel van;
Streekenergie - Echt eerlijke energie uit de Achterhoek - Streekenergie

 

Kan ik bij verkoop van mijn huis blijvend gebruik maken van de regeling?

Bij oude pcrozen die vallen onder de regeling teruggaaf energiebelasting:  Ja, mits u blijft wonen binnen de postcoderoos. Zelfs als huurder als u zelf de stroom betaalt. Anders kunt u de rechten (certificaten) verkopen aan iemand die woont binnen de postcoderoos, b.v. de nieuwe eigenaar van het huis.  Groenkracht koopt geen certificaten maar brengt aanbieders en vragers bij elkaar en zorgt voor een leidraad bij de prijs.

Bij de nieuwe pcrozen die vallen onder de SCE regeling moet u alleen bij de start binnen de pcroos wonen.

 

Kunnen bij overlijden mijn erfgenamen de zonnepanelenregeling overnemen?

Bij de oude pcroos: Ja, als uw erfgenamen wonen binnen de postcoderoos. En anders kunnen de erfgenamen de rechten (certificaten) verkopen aan iemand die binnen de postcoderoos woont, bv aan de nieuwe eigenaar van het huis.

Bij de nieuwe pcroos: Ja.

 

Word ik automatisch lid van de coöperatie?

Ja, als u mee doet met het zonnepanelenproject tekent u ook voor het lidmaatschap van de coöperatie.

 

Is alles voldoende goed verzekerd?

Ja, we hebben sluitende afspraken met de dakeigenaren gemaakt. Wij hebben eventuele schade aan de panelen door onverwachte gebeurtenissen afgedekt middels een verzekering. Ook de aansprakelijkheid voortvloeiend uit schade veroorzaakt door onze installaties is verzekerd. Met de dakeigenaren is een overeenkomst (recht van opstal) gesloten die garandeert dat de panelen ruim 15 jaar op het dak mogen liggen. Een dakeigenaar kan het pand niet verkopen zonder dat dit recht overgaat op de nieuwe eigenaar.
Verder is Groenkracht een coöperatie UA (uitsluiting van aansprakelijkheid); wat met name de leden beschermd.

 

Hoe lang gaan de panelen mee?

De panelen hebben een levensduur van meer dan 30 jaar. Voor het project gaan we er van uit dat ze minimaal 15 jaar meegaan. Dat wordt ook door de installateur gegarandeerd. De verwachting is dat ze echter veel langer goed werkend blijven.

Hoe werkt verrekening van energiebelasting precies?

Zie hiervoor deze link: https://www.hieropgewekt.nl/kennisdossiers/postcoderoosregeling-hoe-werkt-verrekening-van-energiebelasting

 

Ik heb al zonnepanelen op mijn dak

Bij de nieuwe SCE regeling: geen enkel probleem.

 

Is er een minimum aantal?

Nee, er is geen minimum.

 

Ik woon in een huurhuis, kan ik dan meedoen?

Bij de oude pcroos: Ook als u een huis huurt kunt u meedoen. Voorwaarde is dat u een contract heeft bij een energie leverancier. Als u “all-in” huurt, inclusief gas, water en licht, dan kunt u dus niet deelnemen.

Bij de nieuwe pcroos: Ja.

 

Is de BTW van de investering aftrekbaar van de belasting?

Nee, in onze situatie niet. Voor aankoop van zonnepanelen kunt u soms BTW terugvragen. Wij hebben deze BTW al verrekend.

 

Compensatie door de belastingvermindering / Heffingskorting

De ‘vermindering energiebelasting’ (heffingskorting) is de afgelopen jaren steeds verhoogd. Deze belastingvermindering is een vast bedrag per energieaansluiting dat wordt afgetrokken van de energiebelasting. Hierdoor betalen huishoudens minder energiebelasting. Dit geldt ook voor deelnemers aan een postcoderoos-project. 

 

Belastingaangifte, box 3

De waarde van uw certificaten telt mee voor de berekening in box 3 “sparen en beleggen”. Wij zenden jaarlijks aan het begin van een kalenderjaar de waardering van uw certificaten toe in een nieuwsbrief. Uw certificaten worden lineair afgeschreven in 15 jaar.

 

 

 

 Onze gegevens

Coöperatie Groenkracht Groenlo U.A.

Bestuur

Voorzitter: Wil van Lith         

Penningmeester: Redmer Bakker

Secretaris: Gerard Kamp

Bestuursleden: Martin Wijgerink, Mieke de Jong, Frans Baack

Adres

Hobbemastraat 3, 7141 XD Groenlo

Mail-adres: info@groenkracht-groenlo.nl

 

Rekeniningnummer: Regiobank   NL07 RBRB 0929 8240 59

KvK nummer: 65047788