Statuten en reglementen

Wij zijn een coöperatie die wordt gevormd door ALLE leden.
Hieronder de statuten en reglementen.

Onze postcoderoos reglementen: klik hier.

Onze statuten: klik hier.

Presentaties

Jaarlijks doet het bestuur verslag over het afgelopen jaar.  Het jaar 2018 was voor de coöperatie een succesvol jaar. Niet alleen werd een derde dak in gebruik genomen, ook was de zomer uitzonderlijk zonnig wat resulteerde in een opbrengst die 25% boven de gegarandeerde opbrengst lag. Dit was het gevolg van 19% meer zonne-uren boven het langjarig gemiddelde in het jaar 2018.

Zie voor de presentatie op de ALV van 13 mei jl.:  klik hier.

Zie voor de presentatie van ATAG Verwarming en Warmtepompen: klik hier.