12 september: Informatieavond in De Mattelier om 19.30u

Meer dan de helft van de 440 zonnepanelen die op het Marianumdak geplaatst kunnen worden zijn verkocht. Er zijn nog ongeveer 150 panelen beschikbaar en het project gaat vrijwel zeker door. Om deze reden is er voor geïnteresseerden op 12 september in De Mattelier ( Mattelierstraat 19) om 1930u een voorlichtingsavond waarop op een eenvoudige en heldere manier de…